Przejdź do treści

walne zgromadzenie

Walne zgromadzenie członków Stawarzyszenia

stowarzyszenie-kazmierz-17 Wczoraj – tj. w piątek 14 marca 2014 r. – w związku z upływem 4-letniej kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej – miało miejsce sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia KAŹMIERZ.

Porządek obrad przewidywał m.in.:

 • Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia
 • Wybór Komisji Wyborczej i stwierdzenie prawomocności zebrania
 • Dokonanie zmian w Statucie i Regulaminie Walnego Zgromadzenia
 • Przedstawienie sprawozdań za czteroletnią kadencję: Prezesa Stowarzyszenia, Skarbnika,Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 • Dyskusję nad sprawozdaniami
 • Głosowanie nad udzieleniem absolutorium władzom Stowarzyszenia
 • Wybór nowych władz Stowarzyszenia Kaźmierz
 • Wystąpienia gości
 • Przedstawienie i przyjęcie nowego ramowego planu działania Stowarzyszenia na lata 2014-2018
 • Przedstawienie propozycji i podjęcie uchwały o wysokości składek członkowskich oraz planu pracy Zarządu Stowarzyszenia na rok 2014 przyjętego na posiedzeniu Zarządu w dniu 27.02 2014
 • Dyskusję i wnioski
 • Wolne głosy

Czytaj dalej »Walne zgromadzenie członków Stawarzyszenia

Pierwsze Walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Kaźmierz

Dzisiaj odbyło się pierwsze Walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Kaźmierz. Przedstawimy w skrócie jak wyglądało i co się na nim działo. A trochę się działo, bo zaczęło się ze śpiewem na ustach.
Po powitaniu zgromadzonych Prezes Stowarzyszenia przystąpił do realizowania programu spotkania, na który składały się m.in.:

 • wybranie sekretarza zgromadzenia,
 • przedstawienie Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej
 • omówienie zadań i celów Stowarzyszenia zawartych w Statucie

[singlepic id=9 w=320 h=240 float=center]

Czytaj dalej »Pierwsze Walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Kaźmierz