Przejdź do treści

Walne zgromadzenie członków Stawarzyszenia

stowarzyszenie-kazmierz-17 Wczoraj – tj. w piątek 14 marca 2014 r. – w związku z upływem 4-letniej kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej – miało miejsce sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia KAŹMIERZ.

Porządek obrad przewidywał m.in.:

 • Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia
 • Wybór Komisji Wyborczej i stwierdzenie prawomocności zebrania
 • Dokonanie zmian w Statucie i Regulaminie Walnego Zgromadzenia
 • Przedstawienie sprawozdań za czteroletnią kadencję: Prezesa Stowarzyszenia, Skarbnika,Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 • Dyskusję nad sprawozdaniami
 • Głosowanie nad udzieleniem absolutorium władzom Stowarzyszenia
 • Wybór nowych władz Stowarzyszenia Kaźmierz
 • Wystąpienia gości
 • Przedstawienie i przyjęcie nowego ramowego planu działania Stowarzyszenia na lata 2014-2018
 • Przedstawienie propozycji i podjęcie uchwały o wysokości składek członkowskich oraz planu pracy Zarządu Stowarzyszenia na rok 2014 przyjętego na posiedzeniu Zarządu w dniu 27.02 2014
 • Dyskusję i wnioski
 • Wolne głosy

Walne Zgromadzenie wprowadziło zmiany w statucie Stowarzyszenia oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia, usprawniające działanie tych organów.
Prezes Andrzej Pawłowski zaprezentował bardzo szczegółowe sprawozdanie z działalności.  Należy w tym miejscu zaznaczyć, że przez 4 lata swojej działalności Stowarzyszenie KAŹMIERZ pozyskało i przeznaczyło na działania na rzecz mieszkańców gminy Kaźmierz prawie 100 tys. zł. Pani Skarbnik – Halina Kubiak omówiła sprawy finansowe, a Tomasz Koryl przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.Następnie odbyło się głosowanie nad absolutorium, które dotychczasowy Zarząd otrzymał jednogłośnie.

[nggallery id=21]

Następnie w głosowaniu dokonano wyboru Zarząd i Komisji Rewizyjnej na nową, 4-letnią, kadencję. I tak prezesem Zarządu Stowarzyszenie KAŹMIERZ będzie nadal pan Andrzej Pawłowski. Pozostałe role będą pełnili: Tomasz Koryl – zastępca Prezesa, Anna Kubiak – sekretarz, Halina Kubiak – skarbnik, Ilona Falak – członek Zarządu.

W Komisji Rewizyjnej zasiadać będą – Kamila Szefler jako przewodnicząca i Panowie Bogdan Galewski i Jerzy Ławicki jako członkowie.

Sekretarzem Walnego była Pani Anna Kubiak, przewodniczącą Komisji Wyborczej – Pani Zdzisława Śmieszek, a całości przewodniczył Tomasz Koryl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *