Przejdź do treści

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Kaźmierz

Stowarzyszenie „Kaźmierz” w dniu 22.03.2019 podsumowało swoją działalność w roku 2018. Po wysłuchaniu sprawozdań prezesa Zarządu Andrzeja Pawłowskiego i skarbnika Haliny Kubiak oraz przew. Komisji Rewizyjnej Kamili Szefler, Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Kaźmierz” podjęło jednogłośne uchwały o ich przyjęciu i udzieleniu absolutorium dla Zarządu. Po dyskusji przyjęto plan działania na rok 2019. Na zakończenie Prezes podziękował wszystkim członkom, gościom oraz instytucjom, organizacjom społecznym sponsorom za pomoc w działaniach Stowarzyszenia.

ZDJĘCIA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *