Przejdź do treści

MEDAL ZA SZCZEGÓLNE ZASŁUGI DLA GMINY KAŹMIERZ

W dniu 04.09 2016 w imieniu Stowarzyszenia Kaźmierz miałem zaszczyt w towarzystwie panów Petera Knauera – prezesa firmy Hochland i Grzegorza Reincholza -przewodniczącego Rady Gminy poprzedniej kadencji odebrać z rąk Przewodniczącej Rady Gminy Pani Arlety Wojciechowskiej i wójta gminy Pana Zenona Gałki
MEDAL „ZA SZCZEGÓLNE ZASŁUGI DLA GMINY KAŹMIERZ” przyznany przez Radę Gminy.
Stowarzyszenie Kaźmierz jak czytamy w sentencji otrzymało to zaszczytne wyróżnienie za „wkład w rozwój naszej małej ojczyzny”.
Dziękujemy bardzo Panu Wójtowi za rekomendację i całej Radzie za dostrzeganie naszej pracy, wnoszenie pozytywnych oddziaływań dla mieszkańców naszej Gminy. Zaznaczam iż jest to praca całkowicie bezpłatna, społeczna. W okresie od powstania (2010) do dnia dzisiejszego z różnych źródeł pozyskaliśmy dla naszych mieszkańców ok.270 tys. zł nie licząc naszych działań i pomocy charytatywnej. Dlatego bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom , sponsorom i wszystkim którzy pomagają nam.
Wyróżnienie to będziemy traktować nie tylko jako podziękowanie dla pracy członków Stowarzyszenia ale i zachęcać do dalszych wyzwań tak jak brzmi nasze motto zawarte w Statucie :
„Celem działalności Stowarzyszenia jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich a w szczególności propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego”.

W imieniu członków Stowarzyszenia Kaźmierz
prezes – Andrzej Pawłowski –

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *