Przejdź do treści

Projekt „Spotkanie z teatrem” zakończony

[nggallery id=28]

W ramach działań związanych z projektem zapewniliśmy dziatwie wyjazd do teatru, gdzie obejrzały przedstawienie, spotkały się z aktorem zadając mu mnóstwo pytań oraz zwiedziły wystawę lalek w Teatrze Animacji. Potem na bazie własnych już doświadczeń same uczyły się swych ról na licznych próbach oraz pomagały rodzicom i nam, liderom tego przedsięwzięcia przy przygotowywaniu scenografii i kostiumów. Przypomnę tylko, że wszystkie te ruchy mogliśmy podjąć dzięki wsparciu finansowemu, jakie otrzymaliśmy z Centrum PISOP, które przyznało nam grant ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. To zagwarantowało naszej skromnej grupie płynność pracy i bezpieczeństwo finansowe zadania. Nie zapominamy również o roli, jaką odegrało dla nas Stowarzyszenie Kaźmierz. Dzięki Waszemu patronatowi mogliśmy wszakże ze spokojem przygotowywać przestawienie zatytułowane „Gwiazdka – marzycielka”.
Ta listopadowa prezentacja była naszą własną wersją bajki, która wg zamierzeń autora była bajką psycho-edukacyjną dla dzieci. Faktycznie porusza ona ważne kwestie ale dotyczące nie tylko dzieci lecz każdego z nas. Dlatego postanowiliśmy ten właśnie utwór przerobić nieco i zarekomendować dzieciom a za ich pośrednictwem przedstawić szerokiej publiczności. Z założenia przedstawienie zaprezentowane przez małych aktorów było kolorowym dziecięcym show z całym zgiełkiem i dziecinnym rozbawieniem. Jednak to właśnie w warstwie tekstowej było ono źródłem refleksji nad miejscem w świecie każdego człowieka. Kolorowe domy, samochody, nieboskłon rozciągający się nad naszymi głowami, jarmarczna scena, fabryka czy też ulica to miejsca, które są nam bliskie i które widzimy w zasadzie codziennie. Jednak nie zawsze widzimy jasno i rzeczowo nasze w tym kolorowym świecie miejsce. Często nie akceptujemy siebie a może również innych ludzi!? Marzymy wtedy, by zostać zupełnie kimś innym egzystującym najlepiej również w zupełnie innym miejscu. Rodzi się wówczas w nas myśl, że wtedy to dopiero bylibyśmy szczęśliwi! ….. Jednak czy na pewno? Puenta tej opowiastki pokazanej tak barwnie przez dzieci jednoznacznie wszelako przypomniała widzom, że tylko będąc sobą można być szczęśliwym! Warto bowiem mieć marzenia i warto te marzenia realizować. Jednak jest jeszcze rzecz nadrzędna. Pamiętajmy, że podczas wdrażania w życie naszych marzeń musimy widzieć jasno cel – bo często jest tak, że to, co wydaje się nam być „szczytem marzeń” nierzadko w ostatecznym rozrachunku jest tylko ułudą. Zamienia się w taką bańkę mydlaną czy też przysłowiową „gwiazdką z nieba” lecącą swobodnie w niewiadomym kierunku …..

[nggallery id=29]

Miło nam, że w sokolnickiej kaplicy u sióstr Urszulanek SJK było mnóstwo widzów, było mnóstwo oklasków i mnóstwo pozytywnej energii. Jeszcze przyjemniej jednak nam będzie, jeśli ktoś przyjął sobie do serca przesłanie płynące od tych małych aktorskich serc, które z taką radością i zaangażowaniem przygotowywały się do tego występu. Przypomnijmy sobie zatem te kilka ostatnich tygodni. Oto nieco fotografii prezentujących nasze „Spotkanie z teatrem”. Pokazują one wizytę w teatrze, próby, pracę nad dekoracjami oraz występ wieńczący naszą przygodę z Melpomeną.

Foto: A. Ralcewicz; M Radomski; J. Kukuła; J. Jaworski; R. Kaczmarek

Podziękowanie

Grupa „Anioły” serdecznie dziękuje Stowarzyszeniu Kaźmierz za to, że przygarnęliście nas pod swe skrzydła i patronowaliście naszemu przedsięwzięciu.
Dziękujemy dzieciom i ich rodzicom, którzy z taką ochotą włączyli się w realizację projektu „Spotkanie z teatrem”.
Wyrażamy podziękowania Siostrom Urszulankom z Sokolnik Wielkich za pomoc a s. Beacie a udostępnienie sal świetlicy „Przystań u Anioła”, dzięki czemu mieliśmy kąt, gdzie swobodnie mogliśmy przygotowywać się do występu.
Dziękujemy także wszystkim naszym sympatykom oraz osobom, które wsparły naszą pracę choćby dobrym słowem. Dla takich chwil warto żyć, warto robić coś dobrego i pożytecznego.
Dziękujemy osobom, które udostępniły nam swoje zdjęcia a które możemy teraz zaprezentować szerokiemu audytorium.
Podziękowania składamy Centrum PISOP za okazane zaufanie i przyznanie nam miejsca na liście projektów objętych realizacją programów finansowanych ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Wyrażamy nadzieję, że doświadczenie zdobyte w trakcie pracy zaowocuje kolejnymi udanymi, wspólnymi działaniami.

Grupa „Anioły” – I. Słomianowska, J. Jaworski, R. Kaczmarek

 

LOGO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *