Przejdź do treści

Plenerowy entourage Nadzwyczajnego Zgromadzenia Sprawozdawczo–wyborczego Stowarzyszenia Kaźmierz

Ze względów, iż Pan Prezes Andrzej Pawłowski poprosił w 2020 roku Zarząd, (jeszcze przed upływem kadencji 2018-2022) o zwolnienie z funkcji prezesa i członka Zarządu, musiało odbyć się (wg Statutu Stowarzyszenia „Kaźmierz Nadzwyczajne Zgromadzenie członków). Doszło do tego po ustaniu zagrożenia Covid-19 dnia 27 czerwca 2021 r. późnym popołudniem w pięknych plenerach stanicy rybackiej przy ul. Leśnej . Posiedzenie otworzył Prezes p. Andrzej Pawłowski, który powitał przybyłych członków Stowarzyszenia i wójta Gminy Kaźmierz Pana Zenona Gałkę. Następnie zaproponował porządek obrad, które w jawnym głosowaniu jednogłośnie zostało przyjęte.

   W wyniku procedur Statutowych, jakie każdorazowo muszą się odbyć, niedzielnemu zebraniu zaczął przewodniczyć pan Tomasz Koryl. Wybrano także sekretarza obrad i komisję skrutacyjną. Przewodniczący na tym etapie oddał głos panu prezesowi p. Andrzejowi. Ten z wielce sobie znanym zaangażowaniem przedstawił zgromadzonym relację z działalności nie tylko za ostatni czas pracy ale za całe dziesięć lat istnienia Stowarzyszenia Kaźmierz i jego zarządu czyli od samego początku i momentu rejestracji naszej organizacji po dzień dzisiejszy. Pan Prezes Pawłowski prosząc w mowie końcowej o udzielenie absolutorim Zarządowi stowarzyszenia jednocześnie złożył na ręce zebranych swoją prośbę o zwolnienie z funkcji prezesa. W wyniku dyskusji, przekazywania wzajemnych uwag i opinii gremium obecne tego dnia na spotkaniu oklaskami podziękowało za te wielce istotne dokonania, które ustępujący Zarząd Stowarzyszenia zaprezentował. A było za co dziękować, ponieważ startując, jak to się mówi potocznie „od zera”, przedstawione liczby, ilość imprez, ilość wniosków i innych pism proceduralnych może powalić z nóg. Okazuje się, że 10 lat wytężonej pracy, zaangażowania i otwartości na drugiego człowieka może tylko zaowocować tak wspaniałymi efektami. Przychylając się jednak do wniosku ustępującego Prezesa gremium w pełni zrozumienia przyjęło jego sprawozdanie i jednocześnie wyraziło zgodę na ustąpienie Jego i Zarządu.

   W wyniku takiego przebiegu głosowania przewodniczący spotkania p. Koryl przedstawił wniosek o wybranie nowego składu Zarządu i prezesa Stowarzyszenia Kaźmierz. Na nowego Prezesa „Stowarzyszenia Kaźmierz” zaproponował pana Sebastiana Bobera a do zarządu następujące osoby: pan Tomasz Koryl, pani Halina Kubiak, pan Piotr Banaszczyk i pani Agnieszka Przybylska. Do Komisji Rewizyjnej p.Joanna Pawłowska, p. Bogdan Galewski , p. Jerzy Ławicki. Po krótkiej dyskusji przeprowadzono głosowanie, które zaakceptowało propozycje osobowe przestawione przez pana przewodniczącego. Dzięki takiej decyzji mógł ukonstytuować się nowy Zarząd pod wodzą nowego prezesa.

   Następnie nowy Prezes, pan S. Bober zabierając głos podziękował zgromadzonym za okazane zaufanie, przedstawił swój skrócony plan działań i prosił zarówno o wsparcie, jak również wyrozumiałość przynajmniej na początku swej działalności na tak eksponowanym  stanowisku. Z kolei pan Andrzej Pawłowski w krótkiej refleksji życzył swemu następcy sukcesów i  przekazał, jak to sam nazwał: „symbol władzy prezesowskiej” czyli matrycę do bicia naszych stowarzyszeniowych znaczków. Wraz ze swym odejściem z prezesowania złożył również podziękowania za wieloletnią współpracę członkom Zarządu, któremu przewodniczył a także członkom założycielom naszego Stowarzyszenia Kaźmierz, że odważyli się wziąć na swe barki to szczytne działanie i że pracą, tak owocnie wspierali z czasem prowadzoną statutową działalność.

   Niestety mamy nadal czas pandemii, który teraz co prawda w swych obostrzeniach jest złagodzony mimo to na nasze spotkanie został zaproszony tylko jeden gość a mianowicie Wójt Gminy Kaźmierz, Pan Zenon Gałka. Pan Wójt w swym wystąpieniu również podziękował za te lata pracy i niesienia w świat reklamy o naszej ‘małej ojczyźnie”. Jak sam stwierdził było to czasami bezwiedne i niesamowicie miło mu było słyszeć słowa pochwały o Kaźmierzu a związane z pracą naszego stowarzyszenia. Liczy, że nadal owocnie będziemy współpracować i że „Stowarzyszenie Kaźmierz” nadal będzie się rozwijało pod wodzą nowego prezesa i nowego Zarządu. Zebrani na spotkaniu członkowie stowarzyszenia również nie ukrywali nadziei, że współpraca Pana Wójta, Urzędu Gminy i naszej organizacji będzie się umacniać z obustronną korzyścią, a której głównymi beneficjentami i tak stają się mieszkańcy naszej gminy a pośrednio członkowie ich rodzin, krewni i znajomi z dalszych rejonów naszego pięknego kraju. 

  Cóż – podsumowując tę relację mamy nadzieję, że i Wy, czytający te słowa podobnie oceniacie naszą dotychczasową 10-letnią pracę i starania, że nadal będziecie je wspierać i że będziecie uczestniczyć w imprezach przez nas organizowanych i dobrym słowem nadal wspierać będziecie nasze inicjatywy. Jednak jeszcze lepszym pomysłem byłoby abyście się odważyli i wstępowali w szeregi „Stowarzyszenia Kaźmierz”. Zgłaszając swój akces w wymierny sposób będziecie mogli mieć wpływ na to, co się dzieje a nowe pomysły, nowe inspiracje i rady, jak rozwijać naszą lokalną społeczność mogą się tylko przyczynić do rozwoju lokalnego życia. Wszakże tego wszyscy sobie życzymy angażując się w różnoraką dzielność czy wspierając poprzez swoje członkostwo w organizacjach, które przynoszących nam dumę i zadowolenie. Zapraszamy wszystkich w poczet członków „Stowarzyszenia Kaźmierz” !

tekst (autoryzowany) i zdj. Remigiusz Kaczmarek

Dokumenty: Sprawozdanie merytoryczne Zarządu i Sprawozdanie Finansowe w zakładce Dokumenty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *