No Image

Podziękowanie za pomoc

16 listopada 2010 Stowarzyszenie Kaźmierz 1

Zarząd Stowarzyszenia „Kaźmierz” bardzo dziękuje Pani Annie Banaszczyk (Agroturystyka „Wadera” Brzezno) za 1,5 tony pszenicy i owsa przekazanej powodzianom z Sokolnik (podkarpackie) a Panom Bogdanowi […]

No Image

Dar dla powodzian

15 listopada 2010 Stowarzyszenie Kaźmierz 0

Członek naszego stowarzyszenia Pan Bogdan Hałaszkiewicz wraz z synem bezinteresownie zawieźli zboże przekazane przez Paną Anne Banaszczyk (Agroturystyka „Wadera” Brzezno) dla powodzian w Sokolnikach koło […]

No Image

Zebranie założycielskie

16 grudnia 2009 Stowarzyszenie Kaźmierz 0

Dzisiaj odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Kaźmierz. Porządek zebrania założycielskiego: Wybór przewodniczącego i protokolanta zabrania założycielskiego. Zapoznanie się i dyskusja nad nazwą stowarzyszenia, projektem statutu […]