Przejdź do treści

Bezpłatne porady prawne

Stowarzyszenie Kaźmierz realizując jeden ze swoich celów statutowych oraz kolejny punkt planu pracy na rok 2011, w ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kaźmierzu organizują bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Kaźmierz, których stan majątkowy nie pozwala na skorzystanie z porady odpłatnie.
Zakres udzielanych porad będzie obejmował głównie zagadnienia dotyczące prawa rodzinnego. Ponadto istnieje możliwość udzielenia pomocy w napisaniu pisma do sądu, urzędu lub innych instytucji.
Osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji i chciałyby skorzystać z wymienionej formy pomocy, proszone są o kontakt z GOPS pod numerem tel. (61) 29-18-360, (61) 29-17-533 lub e-mailowy na adres ops@kazmierz.pl
Porad prawnych, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu, będzie udzielał prawnik i wiceprezes Stowarzyszenia Kaźmierz Pan Paweł Staniewicz. Konsultacje będą prowadzone w budynku GOPS w Kaźmierzu przy ul. Szamotulskiej 20C 0raz w miesiącu, począwszy od dnia 10 maja b.r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *