Przejdź do treści

Aktywni Seniorzy w Gminie Kaźmierz!

Już niebawem Gmina Kaźmierz wraz ze Stowarzyszeniem Kaźmierz przystąpi do realizacji programu pn. „Aktywni Seniorzy w Gminie Kaźmierz!”. Zgodnie z ogłoszonymi wynikami konkursu Nr. RPWP.07.02.02-IZ-00-30-004/17 Gmina uzyskała 629.535,00 zł dofinansowania w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne, z czego 563.282,25 zł to środki wspólnotowe, a 66.252,75 zł będzie pochodzić z budżetu państwa.

Projekt realizowany będzie na terenie Gminy Kaźmierz w okresie od września 2018 r. do grudnia 2020 r. w trzech lokalizacjach. Grupę docelowa projektu stanowić będą 83 osoby z terenu naszej gminy. Celem głównym projektu natomiast będzie utworzenie dziennej formy usług opiekuńczych w postaci Klubu Seniora na terenie Gminy Kaźmierz.

W ramach projektu prowadzone będą miedzy innymi zajęcia manualne, gimnastyczne, kulinarne oraz zajęcia z muzykoterapii czy też zajęcia z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zaplanowano również szereg spotkań z lekarzami: kardiolog, ortopeda, diabetolog, gerontolog, dietetyk. Ponadto przewidziane są również warsztaty urody dla Seniorów, Nordic Walking i wyjazdy na basen.

Na utworzenie i doposażenie Klubu Seniora przeznaczone zostaną 62.897,00 zł w roku 2018, na jego funkcjonowanie zaś 256.161,00 zł w roku 2019 i 211.090,00 zł w 2020 r. Wkład własny Gminy Kaźmierz wyniesie 33.150,00 zł.

https://www.kazmierz.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=23&dzialy=23&akcja=artykul&artykul=10666

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *